Realizacja zadania “Kierunek UKRAINA”

Realizacja zadania pn. “Kierunek UKRAINA” obejmuje wsparcie pracy wolontariuszy zaangażowanych w działania ukierunkowane na pomoc bezpośrednio niesioną Polakom mieszkającym na Ukrainie w Kamieniu Podolskim, Donbasie oraz Charkowie. Głównym zamierzeniem projektu jest organizacja wyjazdów wolontariuszy na Ukrainę w celu dostarczenia pozyskanego Read more…

39 wyjazd w ramach “Pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023”

39 wyjazd niestety beze mnie, z przyczyn oczywistych. Andrzej i Gerhard dostarczyli dary do Kamieńca, gdzie duża część trafiła do szpitala, natomiast większość pojechała do miejscowości na terenie Donbasu. Wyjazd finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Dzięki temu projektowi zorganizujemy jeszcze dwa wyjazdy na daleki wschód Ukrainy.

(więcej…)

Na wakacje do Polski

Na wakacje do Polski!

 

W dniu 4 lipca rozpoczęła się niezwykła podróż dzieci i młodzieży – uczniów punktu nauczania języka polskiego, który działa przy Parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim oraz zespołu artystycznego „Kwiat na kamieniu”, który działa przy Polskim stowarzyszeniu kulturalno-oświatowym im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim.

(więcej…)

„Zapomniane melodie naszych przodków”

Ponad dwa miesiące trwała praca nad realizacją działania „Zapomniane melodie naszych przodków. Odrodzenie polskich piosenek Kresowych w ramach projektu „Kultura w działaniu – inicjatywy promujące polskość na Wchodzie”, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Read more…

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001