Stowarzyszenie Przyjaciół Podola prowadzi działalność na wielu płaszczyznach realizując swoje cele statutowe między innymi poprzez:

 • Pomoc charytatywna na dawnych Kresach Rzeczpospolitej;
 • Pomoc ludności pochodzenia polskiego;
 • Pomoc w utrzymaniu i odbudowie miejsc szczególnych na dawnych Kresach Rzeczpospolitej;
 • Zrealizowany projekt odbudowy Okopów św. Trójcy;
 • Pomoc w odbudowie Katedry w Kamieńcu Podolskim;
 • Utrzymanie świadomości narodowej wśród ludności pochodzenia polskiego na dawnych Kresach;
 • Budowanie pozytywnego dialogu kulturowego z ludnością Podola i Galicji;
 • Wymiana młodzieży, organizacja wyjazdów i pobytów dla grup z Polski i Ukrainy;
 • Występy artystyczne grup ukraińskich i polsko-ukraińskich;
 • Promocja miejsc związanych z polakami na dawnych Kresach Rzeczpospolitej;
 • Organizacja wyjazdów charytatywnych z pomocą rzeczową na Ukrainę;
 • Organizacja wyjazdów turystycznych do najciekawszych miejsc Podola i Galicji.
KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001