Realizacja zadania pn. “Kierunek UKRAINA” obejmuje wsparcie pracy wolontariuszy zaangażowanych w działania ukierunkowane na pomoc bezpośrednio niesioną Polakom mieszkającym na Ukrainie w Kamieniu Podolskim, Donbasie oraz Charkowie. Głównym zamierzeniem projektu jest organizacja wyjazdów wolontariuszy na Ukrainę w celu dostarczenia pozyskanego przez Stowarzyszenie wsparcia rzeczowego i medycznego Polonii i Polakom, którzy znajdują się w trudnych warunkach bytowych.
Miejsce realizacji zadania
Ukraina: Kamień Podolski, Charków i Donbas.
Grupa docelowa
Polacy mieszkający na Ukrainie: Donbas to około 1 000 osób potrzebujących, Kamieniec Podolski około 50 000 ludzi (głównie uchodźcy z terenów objętych wojną lub narażonych na ataki). Charków to około 10 000 osób.
Kryterium udzielania pomocy:
Przebywanie stałe lub tranzytowe w rejonach objętych działaniami wojennymi (Oblast Doniecki, Ługański, Charkowski, Dniepropietrowski). Rodziny z dziećmi są traktowane z najwyższym priorytetem. Pomoc materialną otrzymuję każdy wobec potrzeb, żywność i produkty higieny osobistej są dobrami o najwyższej potrzebie. Odbiorcami są grupy cywili pozostałe w miastach takich jak: Konstatynówka, Pokrawsk, Drużkiwka, Słowiańsk, Kramatorsk, Łymań, Petriwka, Czasiw Jar, Izium, Kupiańsk, Kiwszarkiwka, Charków.
Pomoc jest przekazywana do rąk własnych osób potrzebujących, lub poprzez żołnierzy Zbrojnych Sił Ukrainy w miejscach niedostępnych dla wolontariuszy (czynne walki uniemożliwiają dojazd do niektórych miejscowości przez cywili). W Charkowie Stowarzyszenie jest w stałej współpracy z wolontariuszami z grupy “Together Kharkov”, którzy pomagają w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących (samotne matki, osoby starsze, osoby przewlekle chore). W Kamieńcu Podolskim Stowarzyszenie jest w stałej współpracy z oddziałem Caritas-Spes.

 

Categories: News

KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001