• Utrzymanie świadomości narodowej wśród ludności pochodzenia polskiego na dawnych Kresach
  • Budowanie pozytywnego dialogu kulturowego z ludnością Podola i Galicji
    • Wymiana młodzieży, organizacja wyjazdów i pobytów dla grup z Polski i Ukrainy
    • Występy artystyczne grup ukraińskich i polsko-ukraińskich
  • Promocja miejsc związanych z polakami na dawnych Kresach Rzeczpospolitej
KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001