Latem 2018 roku dzięki wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa przebywały w okolicach Tarnowa polskie dzieci z Kamieńca Podolskiego.
Dzieci to w większości członkowie zespołu „Kwiat na Kamieniu” i młodzież należąca do Ruchu Czystych Serc przy Stowarzyszeniu Św. Jana Pawła II wybrana w porozumieniu z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem w Kamieńcu Podolskim.
Mottem pobytu było hasło „Ważne miejsca, ważni ludzie”.
Dzieci poznały szlak męczeństwa błogosławionej Karoliny Kózki,
rozszerzyły wiedzę na temat Polski, jej kultury i tradycji,
pogłębiły też znajomość języka polskiego.

Categories: Bez kategorii

KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001